Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0915060578
Email: info@enystyle.sk

Fakturačná adresa:
Bc. Anna Tisovská ENYSTYLE
Malá Lehota 516
966 42 Malá Lehota

IČO: 54283795
DIČ: 1122906587

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom,
číslo živnostenského registra: 680-24295.
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Kontaktný formulár